Wybierz oferte » startuj ze swoim ubezpieczeniem

Ubezpiecz się! » wielu już skorzystało, a Ty?

Ubezpieczenia turystyczne i podróżne

Opis ubezpieczenia
Standardowe ubezpieczenia turystyczne, które proponują wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeń najczęściej obejmują koszty leczenia za granicą, popularnie zwane KL. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW, assistance, a także ubezpieczenie bagażu podróżujących najczęściej kupowane są w pakietach.
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą chroni przed skutkami nagłego zachorowania lub wypadku poza granicami kraju Ubezpieczonego. Osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, przysługuje Karta EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego), która zapewnia bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Europy.
Zadaniem ubezpieczenia bagażu jest zagwarantowanie wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podróżnego.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą pokrywa koszty związane z hospitalizowaniem lub leczeniem Ubezpieczonego w zagranicznym szpitalu lub ośrodku zdrowia. Leczenie, zabiegi ambulatoryjne, specjalistyczne badania czy opieka pielęgniarska które musiały nastąpić w wyniku nagłego zachorowania lub wypadku, zawarte są w zakresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie bagażu to ochrona zabranych w podróż rzeczy. Najczęściej zakresem polisy bagażu objęte są takie zdarzenia jak: pożar, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, lawina, trzęsienie, ziemi, katastrofa lub wypadek środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, a także udokumentowana kradzież z włamaniem lub rabunek.

Suma ubezpieczenie i składka ubezpieczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą najczęściej uzależniona jest od strefy, do której udaje się Ubezpieczony. Jest to przeważnie kwota wartości 10 do 60 tysięcy USD.
Taka sama zasada dotyczy ustalania wysokości sumy ubezpieczenia bagażu. Tutaj jednak kwota raczej rzadko przekracza sumę 1 000 USD. Na wysokość składki ubezpieczenia kosztów leczenia ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich to: strefa geograficzna, do której Ubezpieczony się udaje, wiek, długość pobytu za granicą oraz wariant ubezpieczenia. Strefy geograficzne najczęściej dzielone są na: Europę, USA, Kanadę, Australię, Japonię i resztę świata.
Składka na ubezpieczenie bagażu może być różna. Główne element wpływające na jej wysokość to: strefa geograficzna, do której Ubezpieczony się udaje, szacowana wartość bagażu oraz okres obowiązywania polisy.

Wyłączenia od umowy
Jeśli leczenie chorego nie nastąpiło wskutek nagłego zachorowania lub wypadku, wówczas TU nie jest zobowiązane do wypłacenia poszkodowania Ubezpieczonemu. W przypadku ubezpieczenia bagażu odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli szkoda nie przekroczy określonej w umowie kwoty, zostanie wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
Home | Program partnerski | Kontakt    © 2009-2011

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"