Wybierz oferte » startuj ze swoim ubezpieczeniem

Ubezpiecz się! » wielu już skorzystało, a Ty?

Ubezpieczenia obowiązkowe

Opis ubezpieczenia
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Polsce dzieli się na dwa rodzaje: ubezpieczenie odpowiedzialności deliktowej i ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej. Osoba ponosi odpowiedzialność za czyn niedozwolony, którego dopuściła się nieumyślnie lub jeśli jest niewinna, za który jednak jest odpowiedzialna - wówczas mowa jest o odpowiedzialności deliktowej. Najczęściej dotyczy życia prywatnego i następstw nieszczęśliwych zdarzeń.
Jeżeli natomiast szkoda wyrządzona została naumyślnie, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wówczas mowa jest o odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie oc w życiu prywatnym obejmuje swym zakresem Ubezpieczonego, jego małżonka i dzieci. Chroni ono przede wszystkim osoby trzecie, przed następstwem nieszczęśliwych zdarzeń, powstałych przez działanie Ubezpieczonego. Najczęściej dotyczy szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania, garażu, czy szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe. Spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia to główny zakres ubezpieczenia oc w życiu prywatnym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą odpowiadają za szkody, jakich się dopuściły w stosunku do osob trzecich w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej. Są to szkody powstałe na skutek wykonywania określonego zawodu. Przykładem może być odpowiedzialność cywilna lekarzy, oc nauczycieli lub oc adwokatów.

Suma ubezpieczenia i składka na ubezpieczenie
Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie poniędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym i stanowi górną granicę odpowiedzialności. Wysokość składki na ubezpieczenie zależy między innymi od: zakresu polisy, sumy ubezpieczenia, wysokości sumy gwarancyjnej i/lub rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyłączenia od umowy
Szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, szkody wyrządzone osobom bliskim, wspólnikom lub osobom za, które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających, powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków i rozruchów to najczęstrze sytuacje zwalniające Ubezpieczającego z obowiązku wypłacenia odszkodowania.
Home | Program partnerski | Kontakt    © 2009-2011

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"