Obsługa BHP


Każda firma powinna zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim zatrudnionym. W momencie zatrudnienia każdy pracownik musi zostać przeszkolony z przepisów BHP, które zawarte są w kodeksie pracy czy układach zbiorowych pracy. Po przeprowadzeniu instruktażu ogólnego, pracownik musi odbyć także tak zwane szkolenie stanowiskowe, czyli związane już bezpośrednio z zakresem jego obowiązków. Duże firmy zazwyczaj posiadają swój dział BHP i zatrudniają osoby odpowiedzialne za szkolenia i pilnowanie przepisów w zakładzie. Bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla mniejszych firm okazuje się być zewnętrzna obsługa BHP. Działa to na zadzie podpisania umowy i określenia indywidualnych warunków. Osoba uprawniona będzie przeprowadzała szkolenia w wyznaczonych datach stacjonarnie bądź online. Takie szkolenia najczęściej przybierają formę prezentacji, za pomocą których najłatwiej jest zobrazować najważniejsze zasady, jakich muszą przestrzegać pracownicy w miejscu pracy. Należy pamiętać, że obecność specjalisty BHP w firmie nie ogranicza się tylko do przeprowadzania szkoleń wśród nowo zatrudnionych pracowników. W każdym miejscu pracy bądź w drodze do lub z pracy, zatrudnionej osobie może przydarzyć się wypadek, a w takiej sytuacji niezbędne jest przygotowanie protokołu i zatwierdzenie go przez osobę posiadają odpowiednie uprawnienia. Posiadając umowę specjalizującą się w zakresie BHP można bez trudu taki protokół wykonać i zatwierdzić, płacąc wcześniej określoną kwotę. Osoby zajmujące się obsługą BHP przeprowadzają nie tylko szkolenia wstępne, ale również i okresowe, którym są poddawani pracownicy najczęściej po upływie roku od zatrudnienia. Każda firma zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dopasowanie stanowiska zgodnie z przepisami, a wsparcie zewnętrznej firmy specjalizującej się w przepisach BHP może okazać się bardzo pomocne na każdym etapie, na przykład w momencie, kiedy firma chce nieco przekształcić miejsca pracy, nie zaburzając jednocześnie bezpieczeństwa pracowników.